Ana Sayfa | Kuran evirileri | Kuran'da Arama

Kuran'da Arama

 
 

Balat tuuna basarak sureyi dinleyebilirsiniz.

29 - Ankebut Suresi

Sure ierisinde arama:


Rahman ve Rahim Allah'n adyla...

1. Elif, Lm, Mm.

2. nsanlar, inandk demeleriyle kendi hallerine braklacaklarn ve hibir imtihana ekilmeyeceklerini mi sandlar!

3. Yemin olsun ki biz, onlardan ncekileri de fitne yoluyla denemiizdir. Allah, zyle sz bir olanlar elbette bilecektir. Ve O, yalanclar da elbette bilecektir.

4. Yoksa o ktlkleri sergileyenler bizi geeceklerini mi sandlar! Ne kt hkm veriyorlar!

5. Allah'a kavumay umanlara gelince, u bir gerek ki, Allah'n belirledii vakit mutlaka gelecektir. O, Sem'dir, Alm'dir.

6. Ve kim didinir, gayret sarfederse hi kukusuz kendi benlii lehine gayret sarfetmi olur. Gerek olan u ki, Allah, lemlere muhta olmaktan uzak, mutlak bir Gan'dir.

7. man edip hayra ve bara ynelik hareketler sergileyenlere gelince, biz onlarn irkinliklerini elbette ki rteceiz. Ve biz onlar, yapmakta olduklar ilerin en gzeliyle elbette dllendireceiz.

8. Biz insana, anne-babasna en gzel bir biimde davranmasn, unu syleyerek nerdik: "Eer onlar, hakknda hibir bilgin olmayan bir eyle bana ortak koman iin seninle ekiirlerse, o takdirde onlara itaat etme. Yalnz banadr dnnz. Nihayet ben size yapp-ettiiniz eylerin haberini bildireceim."

9. man edip hayra ve bara ynelik eylemler sergileyenlere gelince, biz onlar elbette ki barseverler arasna koyacaz.

10. nsanlar iinden ylesi vardr ki, "Allah'a inandk" der fakat Allah urunda bir eziyete uratlnca, insanlardan gelen fitneyi Allah'n azab gibi tutar. Ve eer Rabbinden bir yardm gelirse kesinlikle yle diyeceklerdir: "Biz sizinle beraberdik." Allah, lemlerin gslerindekini en iyi ekilde bilmiyor mu?

11. Allah iman edenleri elbette bilecektir. Ve mnafk olanlar da elbette bilecektir.

12. nkr edenler, iman edenlere dediler ki: "Bizim yolumuzu izleyin, sizin gnahlarnz biz tarz." Oysa onlar, iman edenlerin gnahlarndan hibir eyin taycs deillerdir. Gerek u ki, onlar tamamen yalancdrlar.

13. Onlar hem kendi yklerini hem de kendi ykleriyle beraber bakalarnn yklerini tayacaklar. Bunda kuku yok. Kyamet gn de iftira edip durduklar eylerden zorlu bir sorguya mutlaka ekileceklerdir.

14. Yemin olsun, biz Nh'u toplumuna gndedik de o onlarn arasnda bin yldan elli yl eksik kald. Sonunda onlar tufan yakalad. nk zalimlerdi onlar.

15. Biz, Nh'u ve gemi halkn kurtardk ve o gemiyi lemlere ibret yaptk.

16. brahim'i de gnderdik. Toplumuna yle demiti: "Allah'a kulluk/ibadet edin, O'ndan saknn. Eer bilirseniz bu sizin iin daha hayrldr."

17. "Allah'n berisinden; bir takm putlara tapyorsunuz, yalan/iftira retiyorsunuz. Sizin Allah dnda kulluk/klelik ettikleriniz size hibir rzk veremezler. Rzk Allah katnda arayn; O'na kulluk edin, O'na kredin. O'na dndrleceksiniz."

18. "Eer yalanlarsanz bilin ki, sizden nceki mmetler de yalanlamt. Resule de den, ak bir tebliden baka ey deildir."

19. Hi grmediler mi, Allah, yaratmay nasl balatyor, sonra onu tekrarlyor/yeni batan yapyor. Kukusuz bu, Allah iin ok kolaydr.

20. De ki: "Yeryznde dolan da yaratln nasl baladna bir bakn. leride Allah teki olumaya da vcut verecektir. Allah, her eye Kadr'dir.

21. Dilediine/dileyene azap eder, dilediine/dileyene rahmet eder. O'na dndrleceksiniz.

22. Siz ne yerde ne de gkte kimseyi ciz brakamazsnz. Ve sizin, Allah'tan baka ne bir dostunuz vardr ne de bir yardmcnz.

23. Allah'n ayetlerini ve Allah'a varmay inkr edenler, ite onlar, rahmetimden midi kesmilerdir. Ve bunlar iin ackl bir azap ngrlmtr.

24. Toplumunun brahim'e cevab sadece unu sylemeleri oldu: "Bunu ldrn, yahut yakn!" Ama Allah onu ateten kurtard. nanan bir toplum iin bunda elbette ibretler vardr.

25. brahim dedi: "u bir gerek ki, siz dnya hayatnda aranzda sevgi oluturmak iin Allah'n berisinden putlar edindiniz. Sonra, kyamet gnnde birbirinizi tanmaz olacaksnz, baznz baznza lanet edecek. Hepinizin varaca yer cehennemdir; hibir yardmcnz da olmayacaktr."

26. O'na Lt iman etti. Ve dedi: "Ben Rabbime hicret edeceim. Kukusuz, O, mutlak Azz, mutlak Hakm'dir."

27. Biz, brahim'e shak' ve Yakub'u armaan ettik. Onun soyu iine peygamberlii ve Kitap' yerletirdik ve onun dln dnyada verdik. hirette de o, elbetteki iyilik ve bar sevenler arasnda olacaktr.

28. Lt'u da gnderdik. Toplumuna yle demiti o: "yle bir irenlie bulayorsunuz ki, sizden nce lemlerden bir tek kii bunu yapmamtr."

29. "Erkeklere gidiyorsunuz, yol kesiyorsunuz, toplantlarnzda irkinlikler sergiliyorsunuz, yle mi?" Toplumunun cevab sadece unu sylemek oldu: "Eer doru szllerdensen, hadi getir bize Allah'n azabn!"

30. Lt dedi: "Rabbim, u bozguncular topluluuna kar bana yardm et."

31. Elilerimiz, brahim'e mjdeyi getirdiklerinde yle dediler: "Biz u kentin halkn helk edeceiz. nk ora halk zalim oldular."

32. brahim dedi: "Ama orada Lt var." Dediler: "Orada kim olduunu biz daha iyi biliyoruz. Elbette ki onu ve ailesini kurtaracaz. Kars hari. O, geride kalanlardan olacak."

33. Elilerimiz Lt'a gelince, onlar yznden fenalat, eli-kolu birbirine doland. "Korkma, tasalanma dediler, biz seni de aileni de kurtaracaz. Ama karn, azaba terk edilenlerden olacaktr."

34. "u kent halk stne, yaptklar fenalklardan tr gkten bir felaket indireceiz."

35. Yemin olsun, biz o kentten, akln ileten bir topluluk iin geriye apak bir iaret braktk.

36. Medyen'e de kardeleri uayb' gnderdik. yle dedi: "Ey toplumum, Allah'a kulluk/ibadet edin. hiret gnne umut balayn. Bozgunculuk yaparak lkenin huzurunu karmayn."

37. Onu hemen yalanladlar. Bunun zerine kendilerini o korkun sarsnt/korkun titreim yakalad da z yurtlarnda diz st melenler haline geldiler.

38. d', Semd'u da byle yaptk. Bu, onlarn yurtlarndan/meskenlerinden aka belli olmaktadr. eytan onlara amellerini ssleyip pslemiti de kendilerini yoldan karmt. Oysaki, bakp grebilen insanlard.

39. Karun'u, Firavun'u, Hmn' da yle yaptk. Yemin olsun, Msa onlara ak-seik kantlarla geldii halde, yeryznde byklk tasladlar. Ama ne geemezlerdi.

40. Herbirini kendi gnah ile yakaladk. Bazlarnn stne ta yadran bir kasrga gnderdik. Bir ksmn, o korkun titreimli ses yakalad. Onlardan, yere batrdklarmz da oldu. Bazlarn da boduk. Allah onlara zulmedecek deildi. Fakat onlar kendi benliklerine zulmediyorlard.

41. Allah'n berisinden veliler edinenlerin durumu, bir ev edinen dii rmcein durumuna benzer. Ve evlerin en gvensizi/en zayf elbette ki dii rmcein evidir. Keke bilselerdi!

42. Allah, onlarn, kendisinden baka ne gibi bir eye yalvardklarn/kulluk ettiklerini bilir. O'dur Azz, O'dur, Hakm.

43. Bunlar bizim, insanlara vermekte olduumuz rneklerdir ki ilim sahiplerinden bakas onlara akl erdiremez.

44. Allah gkleri de yeri de hak olarak yaratmtr. Kukusuz, bunda, iman sahipleri iin mutlak bir mucize vardr.

45. Kitap'tan sana vahyedileni oku! Namaz da kl! nk namaz, irkinliklerden ve ktlklerden alkoyar. Elbette ki Allah'n zikri/Kur'an' daha byktr! Allah, neler yaptnz biliyor.

46. Ehlikitap'la, en gzel olan yntem dnda bir yolla mcadele etmeyin! Onlarn zulme sapanlar mstesna. yle deyin: "Bize indirilene de size indirilene de iman ettik; tanrmz ve tanrnz bir. Ve biz O'na teslim olanlarz."

47. Kitap' sana ite byle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanrlar. unlar iinden de ona inananlar vardr. Bizim ayetlerimize, gerei rtenlerden bakas kafa tutmaz.

48. Sen bundan nce herhangi bir kitap okumuyordun; onu sa elinle de yazmyorsun. Eer yle olsayd btla saplananlar mutlaka kuku duyacaklard.

49. Hayr, o, kendilerine ilim verilenlerin gsleri iinde ayan-beyan ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi, zalimlerden baka kimse inkr etmez.

50. Dediler ki: "Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!" De ki: "Mucizeler Allah katndadr. Bana gelince, ben aka uyaran biriyim. Hepsi bu."

 
 
Suredeki toplam ayet Says 69
u an okuduunuz sayfa 1
Toplam sayfa says 2
1 / 2
1 2