Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

 
 

Aranacak kelime                               

Nasıl Yararlanabilirim

  • İlk olarak aramak istediğiniz kelimeyi veya kelimeleri "Aranacak kelime" formuna yazınız.
  • Aramayı yapmak istediğiniz sureyi seçiniz. Tüm sureleri seçerseniz Kuran'ın tamamında arama yapılacaktır.
  • En son olarak "ARA" tuşuna basınız.

Sizin Aramalarınız

Kuran Oku

# Arapça İsmi Türkçe ismi Ayet Sayısı
1   Fatiha Suresi    Açılış Suresi 7
2   Bakara Suresi    Sığır Suresi 286
3   Ali İmran Suresi    İmran Ailesi Suresi 200
4   Nisa Suresi    Kadınlar Suresi 176
5   Maide Suresi    Ziyafet Suresi 120
6   En'am Suresi    Davar Suresi 165
7   A'raf Suresi    Orta Yer Suresi 206
8   Enfal Suresi    Ganimetler Suresi 75
9   Tevbe Suresi    Tövbe Suresi 129
10   Yunus Suresi    Yunus Suresi 109
11   Hud Suresi    Hud Suresi 123
12   Yusuf Suresi    Yusuf Suresi 111
13   Rad Suresi    Gök Gürültüsü Suresi 43
14   İbrahim Suresi    İbrahim Suresi 52
15   Hicr Suresi    Hicr Suresi 99
16   Nahl Suresi    Arı Suresi 128
17   İsra Suresi    Gece Yürüyüşü Suresi 111
18   Kehf Suresi    Mağara Suresi 110
19   Meryem Suresi    Meryem Suresi 98
20   Ta-Ha Suresi    Ta-Ha Suresi 135
21   Enbiya Suresi    Peygamber Suresi 112
22   Hac Suresi    Hac Suresi 78
23   Müminun Suresi    İnananlar Suresi 118
24   Nur Suresi    Işık Suresi 64
25   Furkan Suresi    Ayırıcı Suresi 77
26   Şuara Suresi    Şairler Suresi 227
27   Neml Suresi    Dişi Karınca Suresi 93
28   Kasas Suresi    Tarihi Vakalar Suresi 88
29   Ankebut Suresi    Dişi Örümcek Suresi 69
30   Rum suresi    Romalılar Suresi 60
31   Lokman Suresi    Lokman Suresi 34
32   Secde Suresi    Secde Suresi 30
33   Ahzab Suresi    Guruplar Suresi 73
34   Sebe Suresi    Sebe Suresi 54
35   Fatır Suresi    Yaratan Suresi 45
36   Ya-sin Suresi    Ya-Sin Suresi 83
37   Saffat Suresi    Saf Tutuşturanlar Suresi 182
38   Sad Suresi    Sad Suresi 88
39   Zümer Suresi    Yığınlar Suresi 75
40   Mümin Suresi    Bağışlayan Suresi 85
41   Fussilet Suresi    Ayrıntılı Suresi 54
42   Şura Suresi    Danışma Suresi 53
43   Zühruf Suresi    Gösteriş Suresi 89
44   Dühan Suresi    Duman Suresi 59
45   Casiye Suresi    Diz Çöküş Suresi 37
46   Ahkaf Suresi    Kum Tepeleri Suresi 35
47   Muhammed Suresi    Muhammed Suresi 38
48   Fetih Suresi    Fethetmek Suresi 29
49   Hucurat Suresi    Odalar Suresi 18
50   Kaf Suresi    Kaf Suresi 45
51   Zariyat Suresi    Tozutup Savuranlar Suresi 60
52   Tur Suresi    Tur Dağı Suresi 49
53   Necm Suresi    Yıldız Suresi 62
54   Kamer Suresi    Ay Suresi 55
55   Rahman Suresi    Merhametli Suresi 78
56   Vakıa Suresi    Olay Suresi 96
57   Hadid Suresi    Demir Suresi 29
58   Mücadile Suresi    Mücadeleci Kadın Suresi 22
59   Haşr Suresi    Toplanma Suresi 24
60   Mümtehine Suresi    Sorgulanan Suresi 13
61   Saff Suresi    Saf Tutmak Suresi 14
62   Cumua Suresi    Cuma (Toplanma) Suresi 11
63   Münafıkun Suresi    İkiyüzlüler Suresi 11
64   Teğabün Suresi    Aldanış Suresi 18
65   Talak Suresi    Boşanma Suresi 12
66   Tahrim Suresi    Yasaklama Suresi 12
67   Mülk Suresi    Yönetim Suresi 30
68   Kalem Suresi    Kalem Suresi 52
69   Hakka Suresi    Kuşkusuz Gerçekleşen Suresi 52
70   Mearic Suresi    Yükseliş Yolları Suresi 44
71   Nuh Suresi    Nuh Suresi 28
72   Cin Suresi    Cin Suresi 28
73   Müzzemmil Suresi    Bürünen Suresi 20
74   Müddesir Suresi    Gizlenen Suresi 56
75   Kıyamet Suresi    Diriliş Suresi 40
76   İnsan Suresi    İnsan Suresi 31
77   Mürselat Suresi    Gönderilenler Suresi 50
78   Nebe Suresi    Haber Suresi 40
79   Naziat Suresi    Söküp Çıkaranlar Suresi 46
80   Abese Suresi    Surat Asma Suresi 42
81   Tekvir Suresi    Dolama Suresi 29
82   İnfitar Suresi    Yarılma Suresi 19
83   Mutaffifin Suresi    Kandıranlar Suresi 36
84   İnşıkak Suresi    Yarılma Suresi 25
85   Büruc Suresi    Burçlar Suresi 22
86   Tarık Suresi    Vuruşlu Suresi 17
87   A'la Suresi    Yüce Suresi 19
88   Ğaşiye Suresi    Kuşatan Suresi 26
89   Fecr Suresi    Tan Vakti Suresi 30
90   Beled Suresi    Şehir Suresi 20
91   Şems Suresi    Güneş Suresi 15
92   Leyl Suresi    Gece Suresi 21
93   Duha Suresi    Kuşluk Vakti Suresi 11
94   İnşirah Suresi    Ferahlık Suresi 8
95   Tın Suresi    İncir Suresi 8
96   Alak Suresi    Asılıp Tutunan Suresi 19
97   Kadir Suresi    Kudret Suresi 5
98   Beyyine Suresi    Kanıt Suresi 8
99   Zilzal Suresi    Deprem Suresi 8
100   Adiyat Suresi    Nefes Nefese Koşmak Suresi 11
101   Kaaria Suresi    Şiddetli Ses Suresi 11
102   Tekasür Suresi    Çoğalma Yarışı Suresi 8
103   Asr Suresi    Zaman Suresi 3
104   Hüzeme Suresi    Dedikoducu Suresi 9
105   Fil Suresi    Fil Suresi 5
106   Kureyş Suresi    Kureyş Toplumu Suresi 4
107   Maun Suresi    Yardımlaşma Suresi 7
108   Kevser Suresi    Bolca Güzellik Suresi 3
109   Kafirun Suresi    İnkarcılar Suresi 6
110   Nasr Suresi    Yardım Suresi 3
111   Tebbet Suresi    Eli Kırıldı (Diken) Suresi 5
112   İhlas Suresi    Özgüleme Suresi 4
113   Felak Suresi    Açılma Suresi 5
114   Nas Suresi    İnsanlar Suresi 6