Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

 
 

Başlat tuşuna basarak sureyi dinleyebilirsiniz.

15 - Hicr Suresi

Sure içerisinde arama:


51. Onlara İbrahim'in misafirlerinden bahset.

52. Hani onun yanına girmişlerdi de "Selam!" demişlerdi. O da "Biz sizden korkuyoruz." diye konuşmuştu.

53. "Korkma! Biz sana bilgin bir oğlan müjdeliyoruz." dediler.

54. Dedi: "İhtiyarlık yakama yapıştıktan sonra mı bana müjde veriyorsunuz! Neye dayanarak müjde veriyorsunuz?"

55. Dediler: "Hakk'a dayanarak müjdeledik sana, sakın ümitsizliğe düşenlerden olma."

56. Dedi: "Sapıtmışlardan başka kim ümit keser Rabbin rahmetinden!"

57. "Amacınız nedir ey elçiler?" diye sordu.

58. Dediler: "Biz günahkâr bir topluluğa gönderildik."

59. "Yalnız Lût'un ailesi suçlu değildir. Biz onların hepsini kurtaracağız."

60. "Lût'un karısı hariç. O günahkârla geriye kalacaktır. Öyle takdir ettik."

61. Elçiler Lût ailesine geldiklerinde,

62. Lût: "Siz tanınmayan kimlersiniz." dedi.

63. Dediler: "Gerçek şu ki biz, günahkârların, hakkında kuşku edip durdukları şeyi sana getirdik."

64. "Sana gerçeği getirdik. Biz, özü-sözü doğru olanlarız."

65. "Gecenin bir yerinde aileni yola çıkar. Sen de arkalarından onları izle. Hiçbiriniz geri dönüp bakmasın. Emredildiğiniz yere kadar gidin."

66. Ona şu emri bir hüküm olarak ilettik: Şunlar, kökleri kesilmiş olarak sabahlayacaklardır.

67. Şehir halkı, elçileri duymanın sevinci içinde geldi.

68. Lût dedi: "Bunlar benim konuklarımdır, aman beni utandırmayın!"

69. "Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin."

70. Dediler: "Seni el âlemin işiyle uğraşmaktan men etmemiş miydik?"

71. Lût dedi: "Eğer bir şey yapacaksanız, işte kızlarım!"

72. Senin ömrüne yemin olsun ki onlar, kendi sersemlikleri içinde bocalıyorlardı.

73. Nihayet o korkunç titreşimli ses, onları güneş doğarken yakaladı.

74. O kentin üstünü altına getirdik/üst düzeydekileri alt düzeye indirdik. Ve üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar yağdırdık.

75. Hiç kuşkusuz, bunda, işaretlerden anlam çıkaranlar için ibretler vardır.

76. O kentin izleri/işaretleri, hâlâ işleyen bir yol üzerindedir.

77. İnananlar için bunda elbette bir ibret vardır.

78. Eyke halkı da gerçekten zalim insanlardı.

79. Onlardan intikam aldık. Her ikisi önde, belirgin bir biçimde durmaktadır.

80. Yemin olsun, Hicr halkı da gönderilen elçileri yalanladı.

81. Ayetlerimizi onlara verdik ama onlardan yüz çeviriyorlardı.

82. Dağlardan güvenli güvenli evler yontuyorlardı.

83. Korkunç titreşimli ses onları da sabaha girecekleri sırada yakaladı.

84. Kazanıp durdukları şeylerin kendilerine hiçbir yararı olmadı.

85. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındakileri hak olarak yarattık. O saat elbette gelecektir. Şimdi sen, uzanan elleri tut, güzel davran.

86. Kuşkusuz senin Rabbin, evet o, Hallâk'tır, hiç durmadan yaratır; en iyi şekilde bilir.

87. Yemin olsun ki, biz sana ikişerlerden/ikililerden/iç içe kıvrımlar halindeki çift mânalılardan yedi taneyi ve şu büyük Kur'an'ı verdik.

88. Sakın, onlardan bazı çiftlere verdiğimiz nimet ve zevklere gözlerini dikme. Onlar için tasalanma da. Müminler için kanadını indir sen!

89. Ve de ki: "Ben, evet ben, apaçık konuşan bir uyarıcıyım!"

90. Aynı şekilde, o bölücülere/yemin edip duranlara da beyyineler indirmiştik.

91. Onlar ki Kur'an'ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar.

92. Rabbine yemin olsun ki, biz onları toplu halde sorgu suale çekeceğiz/hepsinden mutlaka hesap soracağız;

93. Yapıp ettiklerinden...

94. Emrolunduğun şeyi, kafalarını çatlatırcasına tebliğ et; şirke bulaşmışlara aldırma.

95. Alay edip eğlenenlere karşı biz sana yeteriz.

96. Allah ile beraber başka tanrılar benimseyenler yakında bilecekler.

97. Yemin olsun ki, onların söyledikleri yüzünden senin göğsünün daraldığını biliyoruz.

98. Şimdi sen, Rabbine hamd ile tespih et ve secde edenlerden ol!

99. Sana şaşmaz ve kesin bilgi gelinceye kadar Rabbine ibadet et!

 
 
Suredeki toplam ayet Sayısı 99
Şu an okuduğunuz sayfa 2
Toplam sayfa sayısı 2
2 / 2
1 2