Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

 
 

Başlat tuşuna basarak sureyi dinleyebilirsiniz.

19 - Meryem Suresi

Sure içerisinde arama:


51. Kitap'ta Mûsa'yı da an. Çünkü o, içtenlik ve dürüstlüğe erdirilmişti ve o bir resul, bir peygamberdi.

52. Ona Tûr'un sağ tarafından seslendik. Onu, fısıldaşan kimse kadar yaklaştırdık.

53. Rahmetimizden ona kardeşi Hârun'u bir peygamber olarak armağan ettik.

54. Kitap'ta İsmail'i de an. Çünkü o, vaadinde sadıktı; bir resuldü, bir peygamberdi.

55. Ailesine namazı, zekâtı emrederdi. Rabbi katında hoşnutluk kazanmış bir kişiydi.

56. Kitap'ta İdris'i de an. Çünkü o, özü-sözü tam uyuşan bir kişiydi, bir peygamberdi.

57. Onu yüce bir mekâna yükselttik.

58. İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimet lütfettiği peygamberlerdendir: Âdem'in soyundan, Nûh'la birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan, kılavuzluk edip seçtiğimiz kimselerden. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdelere kapanırlardı.

59. Ama arkalarından öyle bir nesil geldi ki; namazı yitirdiler, şehvetlere uydular. Bunlar, azgınlıklarının cezasını bulacaklardır.

60. Tövbe eden, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi iş yapan müstesna. Böyleleri cennete girecekler ve hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacaklar.

61. Rahman'ın, kullarına gaybda vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler. Kuşkusuz, O'nun vaadi yerine gelir.

62. Orada boş lakırdı değil, yalnızca "selam" işitirler. Orada kendilerinin sabah, akşam, rızıkları da hazırdır.

63. Kullarımızdan takva sahibi olanları mirasçı yapacağımız cennet işte budur.

64. Biz sadece Rabbinin emrini indiririz/biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunlar arasındaki herşey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir.

65. Göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir o. O'na kulluk/ibadet et ve O'na ibadette sabırlı ol. O'na adaş olacak birini biliyor musun?

66. Diyor ki insan: "Öldüğüm zaman diri olarak tekrar çıkarılacak mıyım?"

67. Hatırlamıyor mu insan; o daha önce hiçbir şey değilken, onu biz yarattık.

68. Rabbine yemin olsun ki; onları da, şeytanları da mutlaka haşredeceğiz, sonra hepsini diz çökmüş halde cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız.

69. Sonra her gruptan, Rahman'a karşı kafa tutmada daha şiddetli davrananlar kimlerse, onları ayıracağız.

70. Elbette ki biz, oraya girmeye daha layık olanların kimler oldğunu herkesten iyi biliriz.

71. İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbin üzerinde kesinleşmiş bir hükümdür.

72. Sonra biz, korunup sakınanları kurtaracağız. Zalimleri de orada dizleri üzerinde çökmüş bırakacağız.

73. Onlara ayetlerimiz açık-seçik okunduğunda, inkâr edenler inananlara şöyle derler: "İki zümreden hangisi makamca daha üstün, meclisçe daha güzel?"

74. Onlardan önce nice kuşaklar helak ettik ki, malca ve manzaraca daha alımlıydılar.

75. De ki: "Her kim sapıklıkta ise Rahman ona iyice süre versin. Nihayet, kendilerine vaat edileni, azabı veya kıyametin kopuşunu gördüklerinde mekânca daha kötü, taraflarca daha zayıf olanın kim olduğunu bilecekler."

76. Allah, doğru yolda olanların hidayetini artırır. Barışa ve hayra yönelik kalıcı işler, Rabbin katında sevapça daha üstün, sonuç bakımından daha hayırlıdır.

77. Ayetlerimizi inkâr edip, "Bana mal da evlat da kesinlikle verilecek." diyeni gördün mü?

78. Bu adam gaybı mı öğrendi, yoksa Rahman katında bir söz mü aldı?

79. Hayır, hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız.

80. O dediklerine biz vâris olacağız. Kendisi bir başına bize gelecek.

81. Kendilerine onur ve destek olsunlar diye Allah dışında ilahlar edindiler.

82. Hayır, hayır! Onlar, onların ibadetlerini inkâr edecekler ve onların aleyhinde düşman kesilecekler.

83. Görmedin mi biz, şeytanları inkârcıların üzerine salmışız da onları oynatıp kıvırttırıyorlar.

84. Onlar için acele etme. Biz onlar için günleri teker teker sayıyoruz.

85. Gün olur, o sakınanları biz, Rahman'ın huzurunda heyet halinde toplarız.

86. Suçluları da susuz ve yaya olarak cehenneme sevk ederiz.

87. Rahman katında söz almış olandan başkaları şefaat imkânı bulamazlar.

88. "Rahman çocuk edindi." dediler.

89. Yemin olsun ki siz, çok çirkin bir iddiada bulundunuz.

90. Bu söz yüzünden neredeyse gökler çatlayacak, yer parçalanacak, dağlar yıkılıp çökecek;

91. Rahman için çocuk iddia ettiklerinden ötürü.

92. Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz.

93. Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman'a kul olarak gelecektir.

94. Yemin olsun, O onların hepsini kuşatmış ve tamamını tek tek saymıştır.

95. Ve onların hepsi kıyamet günü O'na tek tek gelecektir.

96. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır.

97. Biz onu; senin dilinle kolaylaştırdık ki, sakınanları onunla müjdeleyesin, inatçı bir kavmi de onunla uyarasın.

98. Biz onlardan önce de nice kuşaklar helâk ettik. Onlardan herhangi birini hissediyor musun, yahut onların bir iniltisini duyuyor musun?

 
 
Suredeki toplam ayet Sayısı 98
Şu an okuduğunuz sayfa 2
Toplam sayfa sayısı 2
2 / 2
1 2