Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

 
 

Başlat tuşuna basarak sureyi dinleyebilirsiniz.

26 - Şuara Suresi

Sure içerisinde arama:


51. Ümidimiz odur ku, Rabbimiz hatalarımızı bağışlar çünkü biz ilk inananlar olduk."

52. Mûsa'ya şunu vahyettik: Kularımı geceleyin yola çıkar. Mutlaka peşinize takılacaklar.

53. Bunun üzerine Firavun, kentlere toplayıcılar gönderdi:

54. "Kuşkusuz bunlar, küçücük bir topluluktur."

55. "Fakat bize gerçekten öfke püskürüyolar."

56. "Biz ise dikkatli davranan koca bir kitleyiz."

57. Bunun üzerine biz onları bahçelerinden, pınarlarından çıkardık.

58. Hazinelerinden, mutlu-kutlu yerlerinden ettik.

59. Böylece oralara İsrailoğullarını vâris kıldık.

60. Firavun ve adamları, gün doğarken onları izlemeye başladılar.

61. İki topluluk birbirini görecek hale gelince, Mûsa'nın adamları seslendi: "İşte şimdi yakalandık!"

62. Mûsa dedi: "Hayır, asla! Rabbim benimledir, bana kılavuzluk edecektir."

63. Bunun üzerine Mûsa'ya, "Asanla denize vur!" diye vahyettik. Deniz hemen yarıldı, her dalga kümesi kocaman bir dağ gibi oldu.

64. Ötekileri de oraya yaklaştırdık.

65. Mûsa'yı ve beraberindekileri toptan kurtardık.

66. Sonra ötekileri boğduk.

67. Bunda elbette bir ibret vardır ama onların çoğu inanmış kimseler değildi.

68. Ve şüphesiz, senin Rabbindir O mutlak Azîz, mutlak Rahîm.

69. İbrahim'in haberini de oku onlara.

70. Hani babasına ve toplumuna şöyle demişti: "Siz neye ibadet ediyorsunuz?"

71. Dediler: "Birtakım putlara tapıyoruz. Onların önünde toplanıp tapınmaya devam edeceğiz."

72. Dedi: "Yalvarıp yakardığınızda sizi duyuyorlar mı?"

73. "Size yarar sağlıyor yahut zarar veriyorlar mı?"

74. Dediler: "Hayır! Ancak atalarımızı böyle yapar halde bulduk."

75. Dedi: "Gördünüz mü neye ibadet ediyormuşsunuz!"

76. "Siz ve o eski atalarınız!"

77. "Şüphesiz onlar benim düşmanım. Ama âlemlerin Rabbi dostum."

78. "O yarattı beni, O yol gösteriyor bana."

79. "O'dur beni doyuran, suvaran."

80. "Hastalandığında O'dur bana şifa ulaştıran."

81. "Beni öldürecek, sonra diriltecek O'dur."

82. "Din gününde hatalarımı affetmesini umup durduğum da O'dur."

83. "Rabbim, bana hükmetme gücü/hikmet bağışla, beni hak ve barış seven iyiler arasına kat!"

84. "Sonradan gelecekler arasında benimle ilgili doğru/isabetli bir dil oluştur."

85. "Beni, nimetlerle dolu cennetin mirasçılarından kıl."

86. "Babamı da affet. Çünkü o, sapmışlardandır."

87. "Herkesin diriltileceği gün beni utandırma."

88. "Bir gündür ki o, ne mal fayda verir ne oğullar."

89. "Yalnız temiz bir kalple Allah'a varan kurtulur."

90. Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır.

91. Cehennem de şımarıp azanların karşısına getirilir.

92. Denir ki onlara: "O ibadet ettikleriniz nerede?"

93. "Allah'ın dışındakiler, size yardım ediyorlar mı? Peki, kendilerine yardımları dokunuyor mu?"

94. Ardından onlar ve öteki azgınlar cehennemin içinde tıkılmıştır.

95. İblis orduları toplu haldedir.

96. Onun içinde birbiriyle çekişirlerken şöyle derler:

97. "Vallahi, biz açık bir sapıklığın ta içindeymişiz."

98. "Çünkü sizi âlemlerin Rabbi'yle aynı düzeyde tutuyorduk."

99. "Bizi saptıran, o suçlulardan başkası değildi."

100. "Artık ne şefaatçilerimiz var,

 
 
Suredeki toplam ayet Sayısı 227
Şu an okuduğunuz sayfa 2
Toplam sayfa sayısı 5
2 / 5
1 2 3 4 5