Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

 
 

Başlat tuşuna basarak sureyi dinleyebilirsiniz.

38 - Sad Suresi

Sure içerisinde arama:


51. Orada, yaslanmış olarak birçok meyve ve içecek isterler.

52. Yanlarında, bakışlarını eşlerine yöneltmiş yaşıt dilberler vardır.

53. Hesap günü için size vaat edilen işte budur.

54. İşte bu, bizim verdiğimiz rızıktır elbette. Bitip tükenmesi yoktur onun.

55. Bu, budur! Azgınlara da kötü bir gelecek vardır elbette!

56. İçine dalacakları cehennem! Ne kötü döşektir o!

57. İşte burada! Hadi, tatsınlar onu: Kaynar su, kokuşmuş irin.

58. Ve o türden bir başkası daha: Çifter çifter.

59. Şöyle denilir: "İşte sizinle birlikte direnişe geçen bir grup. 'Merhaba' yok onlara! Onlar ateşe salınıyorlar."

60. Dediler: "Hayır, size merhaba yok. Onu siz önümüze çıkardınız. Ne kötü durak yeridir o!"

61. Şöyle yakardılar: "Rabbimiz, bunu bizim önümüze çıkaranın ateşteki azabını bir kat daha artır."

62. Şöyle dediler: "Şer temsilcilerinden saydığımız adamları, acaba neden görmüyoruz?"

63. "Onları alaya alırdık; yoksa gözler onlardan kaydı mı?"

64. İşte bu, kesin gerçektir. Ateş halkının çekişmesi gerçekleşecektir.

65. De ki: "Ben, sadece bir uyarıcıyım. O Vâhid ve Kahhâr Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur."

66. "Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi'dir O. Azîz ve Gaffâr..."

67. De ki: "Büyük bir haberdir o."

68. "Yüz çevirip duruyorsunuz ondan."

69. "Onlar tartışırlarken, o yüce konsey hakkında benim hiçbir bilgim yoktu."

70. "Bana, sadece açık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor."

71. Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım."

72. "Onu kıvama erdirip içine ruhumdan üflediğimde, önünde secde ederek eğilin!"

73. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etmişlerdi.

74. İblis etmemişti. O, kibre sapmış ve inkârcılardan olmuştu.

75. Allah dedi: "Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan neydi? Burnu büyüklük mü ettin, yoksa yücelenlerden mi oldun?"

76. İblis dedi: "Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."

77. Buyurdu: "Hadi, çık oradan! Sen kovulmuş birisin."

78. "Din gününe kadar lanetim üzerinedir."

79. Dedi: "Rabbim, o halde insanların diriltileceği güne kadar bana süre ver."

80. Buyurdu: "Peki, süre verilenlerdensin."

81. "O bilinen güne kadar."

82. Dedi: "Kudret ve şerefine yemin olsun ki, onların tümünü azdıracağım."

83. "İçlerinden sadece samimi, seçkin kullar dışta kalacaktır."

84. Buyurdu: "İşte bu doğru! Ben de yalnız doğruyu söylerim."

85. "Gerçek şu ki, ben cehennemi seninle ve onlardan sana uyanlarla tamamen dolduracağım."

86. De ki: "Tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ben size kendiliğimden/zorlamayla yükümlülük getirenlerden de değilim."

87. Bu, âlemler için bir Zikir'den başka şey değildir.

88. Yemin olsun, bir süre sonra onun haberini bileceksiniz.

 
 
Suredeki toplam ayet Sayısı 88
Şu an okuduğunuz sayfa 2
Toplam sayfa sayısı 2
2 / 2
1 2