Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

 
 

Başlat tuşuna basarak sureyi dinleyebilirsiniz.

26 - Şuara Suresi

Sure içerisinde arama:


101. Ne sıcak-samimi bir dostumuz."

102. "Keşke bir dönüşünüz daha olsaydı da müminlerden olabilseydik."

103. Kuşkusuz, bütün bunlarda mutlaka bir ibret vardır. Ama onların çoğu müminler değil.

104. Ve kuşkusuz senin Rabbindir o mutlak Azîz, mutlak Rahîm.

105. Nûh kavmi de hak elçileri yalanladı.

106. Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: "Siz hiç sakınmıyor musunuz/"

107. "Ben sizin için gelmiş, güvenilir bir resulüm."

108. "Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

109. "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ödülüm sadece âlemlerin Rabbi'ndedir.

110. "Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

111. Dediler: "Biz sana inanır mıyız? Seni, o bayağı zavallılar izliyor."

112. Nûh dedi: "Onların yaptıklarına ilişkin bir ilmim yok."

113. "Onların hesabı Rabbimden başkasına ait değildir. Bir düşünebilseniz!"

114. "Ben iman etmiş insanları kovamam."

115. "Ben sadece açık bir biçimde uyarmaktayım."

116. Dediler: "Ey Nûh! Eğer bu işe son vermezsen, vallahi taşlananlardan olacaksın."

117. Nûh şöyle yakardı: "Rabbim, toplumun beni yalanladı."

118. "Artık benimle onlar arasını iyice aç; beni ve beraberimdeki müminleri kurtar."

119. Bunun üzerine biz, onu da beraberindekileri de o yüklü gemide kurtardık.

120. Sonra dışta kalanları boğduk.

121. Bunda elbette bir ibret var. Ama onların çoğu müminler değildi

122. Kuşkusuz, senin Rabbindir o mutlak Azîz, mutlak Rahîm.

123. Âd da peygamberleri yalanladı.

124. Kardeşleri Hûd onlara: "Siz hiç sakınmıyor musunuz?" demişti.

125. "Ben sizin için, güvenilir bir resulüm."

126. "Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

127. "Ben sizden bu iş için bir ücret istemiyorum. Benim ödülüm âlemlerin Rabbi'ndendir."

128. "Her yüksek tepeye/yola şaşılacak bir bina kurarak/bir işaret dikerek mi eğleniyorsunuz!"

129. "Sanayi üreten yerler edinerek sonsuzlaşmak ümidine mi düşüyorsunuz?"

130. "Yakaladığınız vakit zorbaca yakalıyorsunuz?"

131. "Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

132. "O bildiğiniz nimetleri önünüze yayandan korkun."

133. "Size bir yığın nimet lütfetti: Davarlar, oğullar,

134. Bahçeler, pınarlar."

135. "Büyük bir günün azabı üstünüzedir diye korkuyorum."

136. Dediler: "Sen ha öğüt vermişsin ha öğüt verenlerden olmamışsın. Bizim için fark etmez."

137. "Bu, öncekilerin uydurmalarından başka şey değil."

138. "Biz azaba uğratılacak değiliz."

139. Onu bu şekilde yalanladılar, biz de onları helâk ettik. Bunda elbette bir ibret var. Ama onların çoğu müminlerden değildi.

140. Kuşkusuz, senin Rabbin mutlak Azîz, mutlak Rahîm'dir.

141. Semûd da peygamlerleri yalanladı.

142. Kardeşleri Sâlih onlara demişti ki: "Siz hiç sakınmıyor musunuz?"

143. "Ben sizin için emin bir resulüm."

144. "Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin."

145. "Ben bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbi'ndendir."

146. "Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız?"

147. "Bahçelerde, pınarlarda."

148. "Ekinler, salkımları sarkmış hurmalıklar içinde."

149. "Keyif içinde, dağlardan evler yontuyorsunuz."

150. "Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

 
 
Suredeki toplam ayet Sayısı 227
Şu an okuduğunuz sayfa 3
Toplam sayfa sayısı 5
3 / 5
1 2 3 4 5