Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

 
 

Başlat tuşuna basarak sureyi dinleyebilirsiniz.

3 - Ali İmran Suresi

Sure içerisinde arama:


101. Allah’ın ayetleri size okunuyor, Resulü de aranızda; peki nasıl küfre sapıyorsunuz?Kim Allah’a yapışırsa dosdoğru yola iletilmiştir o...

102. Ey iman edenler!Allah’tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun.Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.

103. Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın.Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz.Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı.Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız .

104. İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirleneni emreden, kötülük ve çirkinliği belirlenenden alıkoyan bir topluluk olsun.Kurtuluş ve zafere eren işte onlardır.

105. Kendilerine açık-seçik kanıtlar geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın.Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır.

106. Gün gelir bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır.Yüzleri kararanlara şöyle denir: “İmanınızdan sonra küfre mi düştünüz?Hadi, saptığınız küfür yüzünden tadın azabı.”

107. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar, Allah’ın rahmeti içindedirler.Sürekli ondadır onlar.

108. Bunlar sana Allah’ın ayetleri.Hak olarak okuyoruz sana onları.Allah, alemlere zulüm istemiyor.

109. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır.İş ve oluşlar Allah’a döndürülür.

110. Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz: İyiyi-güzeli emredersiniz, kötü ve çirkinden alıkoyarsınız, Allah’a iman edersiniz.Ehlikitap da iman etseydi, kendileri için elbette hayırlı olurdu.İçlerinde müminler vardır ama onların çokları fasıklardır.

111. Biraz eziyet dışında size asla zarar veremezler.Sizinle savaşırlarsa size sırtlarını dönerler.Sonra onlara yardım da edilmez.

112. Allah’tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmaları dışında, nerede bulunsalar üzerlerine zillet damgası vurulur.Allah’ın hışmına uğramışlardır.Üzerlerine miskinlik damgası vurulmuştur.Bu böyledir.Çünkü onlar, Allah’ın ayetlerine küfrediyor, haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı; isyan etmişlerdi, zulüm ve azgınlık sergiliyorlardı.

113. Ama hepsi bir değildir.Ehlikitap içinden Allah için baş kaldıran/Allah huzurunda el bağlayan/hak ve adaleti ayakta tutan/kalkınıp yükselen bir zümre de vardır; gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah’ın ayetlerini okurlar.

114. Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiyi-güzeli emrederler, kötüyü ve çirkini yasaklarlar.Hayır işlerde yarışırcasına koşarlar.İşte bunlar hayra ve barışa yönelik hizmet üretenlerdendir.

115. Yapmakta oldukları/yapacakları hiçbir hayır, nankörlükle karşılanmayacak/karşılıksız bırakılmayacaktır.Allah, takva sahiplerini çok iyi bilmektedir.

116. Küfre sapanlara gelince, onların malları da çocukları da kendilerine Allah’a karşı bir yarar sağlamayacaktır.Ateşin dostlarıdır onlar.Sürekli kalacaklardır onun içinde.

117. Bu dünya hayatında harcamakta olduklarının durumu, bir rüzgar örneğine benzer: Onda kavurucu bir soğuk vardır.Öz benliklerine zulmetmiş bir topluluğun ekinine değmiş de onu mahvetmiştir.Allah onlara zulmetmedi, onlar kendilerine zulmediyorlardı.

118. Ey iman sahipleri!Kendi dışınızda hiç kimseyi sırdaş edinmeyin.Sizi sarpa sardırıp perişan etmekten çekinmezler.Size sıkıntı vercek şeyi pek severler.Ağızlarından nefret ve öfke taşmaktadır.Göğüslerinin saklamakta olduğu ise daha büyüktür.Eğer aklınızı işletirseniz Allah size ayetlerini açık-seçik göstermiştir.

119. Siz öyle kişilersiniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz.Ve Kitap’ın tümüne inanırsınız.Onlar ise sizinle karşılaştıklarında inandık derler; başbaşa kaldıklarında size öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar.De ki onlara: “Öfkenizle geberin.”Allah, göğüslerin içindekini çok iyi bilmektedir.

120. Size bir iyilik dokunsa bu onları rahatsız eder.Size bir kötülük dokunsa bununla sevinir, ferahlarlar.Eğer sabreder, sakınır/korunursanız onların tuzakları size hiçbir şekilde zarar veremez.Allah, Muhit’tir, yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır.

121. Hani sen ailenden erkenden ayrılmıştın da müminleri savaş için tutulması gereken noktalara yerleştiriyordun.Allah herşeyi çok iyi duyar, çok iyi bilir.

122. Sizden iki takım, korku ile bozulmak üzere idi.Halbuki Allah onların Veli’siydi.Müminler yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.

123. Yemin olsun ki, ezik-boynu bükük olduğunuz bir sırada Allah size Bedir’de de yardım etmişti.O halde Allah’tan korkun ki, şükredebilesiniz.

124. O sırada sen, müminlere şöyle diyordun: “Rabbinizin, indirilmiş üçbin melekle destek vermesi, size yetmiyor mu?”

125. İş, sanıldığı gibi değildir.Onlar, hemen şu anda üstünüze gelseler bile, eğer siz sabreder ve korunursanız, Rabbiniz sizi, üzerlerine nişan vurulmuş beş bin melekle destekler.

126. Allah bunu size bir müjde olması ve onunla kalplerinizi yatıştırması dışında birşey için yapmamıştır.Yardım, Aziz ve Hakim olan Allah katından başka hiçbir yerden gelemez.

127. Allah bunu yaptı ki, küfre sapanlardan bir kısmını bölüp ayırsın veya onları zelil etsin de yıkık ve ürkek bir halde dönüp gitsinler.

128. İş ve hüküm konusunda sana düşen birşey yoktur.Allah ya tövbelerini kabul ederek onları bağışlar yahut da zalim oldukları için onlara azap eder.

129. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ındır.Dilediğini affeder;dilediğine azap eder.Allah çok affedici, çok merhametlidir.

130. Ey iman sahipleri!Ribaya öyle kat kat katlayarak yemeyin.Allah’tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz.

131. Kafirler için hazırlanmış ateşten korkun.

132. Allah’a ve resule itaat edin ki, merhamet görebilesiniz.

133. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni göklerle yer kadar olan cennete doğru yarışır gibi koşuşun.O, takva sahipleri için hazırlanmıştır.

134. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler.Öfkelerini yutanlardır onlar, insanları affedenlerdir.Allah, güzel düşünüp güzel davrananları sever.

135. Onlar, çirkin bir iş yaptıklarında yahut öz benliklerine zulmettiklerinde, Allah’ı hatırlar da günahları için af dilerler.Günahları Allah’tan başka kim affeder ki?Ve onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.

136. İşte bunların ödülleri Rablerinden bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır.Sürekli kalacaklardır orada.İş yapıp değer üretenlerin ücreti ne güzeldir!

137. Sizden önce de yollar-yöntemler gelip geçmiştir.O halde yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nice olmuştur görün.

138. Bu, insanlara bir açıklama, korunup sakınanlara da bir öğüt ve kılavuzdur.

139. Gevşemeyin, tasalanmayın.Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz

140. Size bir yara değiyorsa, o topluma da benzeri bir yara mutlaka değmiştir.Bak işte günler!Biz onları insanlar arasında dolandırır dururuz.Allah bu sayede, iman edenleri bilecek, sizden tanıklar/şehitler edinecektir.Allah zulme sapanları sevmez.

141. Tüm bunlar, Allah iman edenleri iyice seçip arındırsın ve küfre sapanları mahvetsin diyedir.

142. Yoksa siz, Alllah içinizden uğraşıp didinenleri seçmeden, sabredenleri seçmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?

143. Yemin olsun ki siz, onunla karşılaşmadan önce ölümü arzuluyordunuz.İşte gördünüz onu ve bakıp duruyorsunuz.

144. Muhammed bir resulden başkası değildir.Ondan önce de resuller gelip geçmiştir.Şimdi o ölse yahut öldürülse ökçelerinizin üzerine gerisin geri mi döneceksiniz!İki ökçesi üzerine geri dönen, Allah’a hiçbir şekilde zarar veremez.Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.

145. Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kişi ölmez.Vakti belirlenmiş bir yazıdır o.Dünya çıkarını gözetene ondan veririz; ahiret yararını gözetene de ondan veririz.Şükredenleri ödüllendireceğiz biz.

146. Nice peygamber beraberinde kendisini Rabb’e adayan birçok kişi bulunduğu halde savaşmıştır.Onlar, Allah yolunda kendilerine gelip çatan zorluklar yüzünden gevşememiş, zayıflık göstermemiş, susup pusmamışlardır.Allah sabredenleri sever.

147. Sözleri yalnız şu olmuştur: Ey Rabbimiz!Bağışla bizim günahlarımızı, affet işlerimizdeki taşkınlığımızı, sağlam bastır ayaklarımızı ve yardım et bize küfre sapan topluma karşı.

148. Allah da onlara, hem dünya nimetini verdi hem de ahiret sevabının en güzelini.Allah, güzel düşünüp güzellik sergileyenleri sever.

149. Ey iman edenler!Eğer küfre sapanlara boyun eğerseniz sizi ökçeleriniz üstüne yüz geri çevirirler de hüsrana uğrayanlar haline gelirsiniz.

150. Hayır, hayır!Sizin Mevla’nız Allah’tır.Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır.

 
 
Suredeki toplam ayet Sayısı 200
Şu an okuduğunuz sayfa 3
Toplam sayfa sayısı 4
3 / 4
1 2 3 4