Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

 
 

Başlat tuşuna basarak sureyi dinleyebilirsiniz.

26 - Şuara Suresi

Sure içerisinde arama:


151. "Savurganlık edenlerin/haddi aşanların buyruğuna uymayın."

152. "Onlar yeryüzünde bozgun çıkarırlar, barış için çalışmazlar."

153. Dediler: "Sen, adamakıllı büyülenmişsin."

154. "Sen de bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlülerden isen, hadi bir mucize getir."

155. Dedi: "Şu bir dişi devedir. Onun su içme hakkı var. Belli bir günde su içme hakkı da sizin."

156. "Ona kötülükle ilişmeyin. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar."

157. Onu yere yatırıp kestiler. Sonra da pişman oldular.

158. Sonunda azap onları yakaladı. Bunda elbette bir ibret var. Ama onların çoğu inanan kişiler değildi.

159. Ve senin Rabbin mutlak Azîz, mutlak Rahîm'dir.

160. Lût kavmi de hak elçilerini yalanladı.

161. Kardeşler Lût onlara şöyle demişti: "Hâlâ sakınmıyor musunuz?"

162. "Ben size gelen emin bir elçiyim."

163. "Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

164. "Ben bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücret yalnız âlemlerin Rabbi'ndendir."

165. "Âlemlerin içinden erkeklere gidiyor da,

166. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor musunuz? Doğrusu siz haddi aşmış bir kavimsiniz."

167. Dediler: "Eğer bu tavrını sona erdirmezsen, ey Lût, yemin olsun bu topraktan sürülenlerden olacaksın."

168. Lût dedi: "Ben sizin şu yaptığınıza öfkelenenlerdenim."

169. "Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından koru."

170. Bunun üzerine biz onu ve ailesini toplu halde kurtardık.

171. Ancak geridekiler arasında bir kocakarı kaldı.

172. Sonra ötekileri mahvedip batırdık.

173. Üzerlerine bir de yağmur yağdırdık. Ne de kötüymüş uyarılanların yağmuru!

174. Elbette bunda bir ayet var ama onların çoğu müminler değildi.

175. Ve senin Rabbin mutlak Azîz, mutlak Rahîm...

176. Eyke halkı da elçileri yalanladı.

177. Şuayb onlara demişti ki: "Hâlâ sakınmıyor musunuz?"

178. "Kuşkusuz, ben sizin için güvenilir bir resulüm."

179. "Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

180. "Ben bu iş için sizden herhangi bir ödül de istemiyorum; benim ödülüm âlemlerin Rabbi'nden başkasında değil."

181. "Ölçüyü tam yapın; şunun-bunun hakkını çarpanlardan olmayın;

182. "Doğru-düzgün terazi ile tartın."

183. "Halkın eşyasını, değerlerini düşürerek almayın. Yeryüzünde, bozguncular olarak fesat çıkarmayın!"

184. "Sizi ve önceki nesilleri yaratandan sakının!"

185. Dediler: "Sen fena halde büyülenmişsin."

186. "Sen bizim gibi bir insandan başka şey değilsin. Biz senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz."

187. "Eğer doğru sözlülerdensen, hadi üzerimize gökten parçalar düşür!"

188. Şuayb dedi: "Yapmakta olduğunuzu Rabbim daha iyi bilir."

189. Onu yalanladılar; bunun üzerine o gölgelik gününün azabı onları yakalayıverdi. O, gerçekten büyük bir günün azabıydı.

190. Bunda elbette bir ibret var ama onların çoğu inanan kişiler değildi.

191. Ve senin Rabbin mutlak Azîz, mutlak Rahîm'dir.

192. Kesin olan şu ki, o âlemlerin Rabbi'nden indirilmiştir.

193. O güvenilir Rûh indirdi onu,

194. Senin kalbine ki, uyarıcılardan olasın.

195. Açık-seçik Arapça bir dille indirdi.

196. O, elbette ki öncekilerin kitaplarında da var.

197. Beniisrail bilginlerinin de onu bilmesi bunlar için bir belirti/kanıt değil mi?

198. Biz onu Arapça konuşmayanlardan birine indirseydik de,

199. O onu onlara okusaydı, yine de ona inanmayacaklardı.

200. Biz onu suçluların kalplerine işte böyle yolladık.

 
 
Suredeki toplam ayet Sayısı 227
Şu an okuduğunuz sayfa 4
Toplam sayfa sayısı 5
4 / 5
1 2 3 4 5