Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

 
 

Başlat tuşuna basarak sureyi dinleyebilirsiniz.

3 - Ali İmran Suresi

Sure içerisinde arama:


151. Allah’ın, kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah’a ortak koştukları için, küfre sapanların kalplerine korku salacağız.Barınakları ateştir onların.Ne kötüdür o zalimlerin varacakları yer!

152. Andolsun ki, siz onları Allah’ın izniyle öldürmekteyken, Allah size vaadini doğrulamıştı.Nihayet siz korkuya kapıldınız, yapılacak iş hususunda çekiştiniz.Ve Allah, sevdiğiniz şeyi size gösterdikten sonra isyan ettiniz.İçinizden bir kısmı dünyayı istiyordu, bir kısmınız ise ahireti istiyordu.Sonra sizi imtihan etmek için onlardan uzaklaştırdı.Yemin olsun, sizi affetmişti.Allah, müminlere karşı lütuf sahibidir.

153. Siz şaşkınlıkla sağa-sola kaçıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz.Resul ise arkanızdan sizi çağırıyordu.Böylece Allah size keder üstüne keder verdi ki, elinizden uçup gidene de size isabet edene de üzülmeyesiniz.Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

154. Sonra bu kederin ardından üzerinize, içinizden bir gruba sarıp kuşatan, güven verici bir uyku indirdi.Bir grup da -gerçekten onlar kendi canlarının derdine düşmüştü- Allah hakkında gerçek dşı sanılara, cahiliye düşüncelerine kapılıyordu. “Şu işten bize birşey var mı?” diyorlardı.De ki: “Emir/iş ve oluş tümüyle Allah’ındır.”Öz benliklerinde, sana açıklamaz oldukları şeyler saklıyorlar.Diyorlar ki: “Bu işten bizim lehimize birşey olsaydı, şuracıkta öldürülmezdik.”Söyle onlara: “Evlerinizde kalsaydınız bile, üzerlerine ölüm yazılmış olanlar, uzanacakları yerleri muhakkak boylayacaklardı.”Bu, Allah göğüslerinizdekini denesin, kalplerinizdekini ortaya çıkarsın diyedir.Allah, göğüslerin özünü çok iyi bilir.

155. İki topluluğun karşılaştığı gün geri dönüp gidenleriniz var ya, yaptıkları bazı işler yüzünden şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti.Andolsun, Allah onları yine de affetti.Allah Gafur’dur, Halim’dir.

156. Ey iman sahipleri!Yeryüzünde dolaşan yahut gazaya çıkan kardeşleri için şöyle diyen inkarcılar gibi olmayın: “Yanımızda olsaydılar ölmezlerdi, öldürülmezlerdi.”Allah onların kalplerinde bir özlem yapacaktır.Allah diriltir de öldürür de.Allah, yapıp ettiklerinizi en iyi görmektedir.

157. Allah yolunda öldürülür yahut ölürseniz, Allah’tan bir bağışlanma ve bir rahmet onların derleyip topladıklarından çok daha iyidir.

158. Ölür yahut öldürülüseniz elbette ki Allah’a götürüleceksiniz.

159. Allah’tan bir rahmet sayesindedir ki sen onlar yumuşak davrandın.Eğer kaba-saba, katı yürekli olsaydın senin çevrenden kesinlikle dağılır giderlerdi.O halde bağışla onları, af dile onlar için; iş ve yönetim konusunda da onlarla şuraya git.Bir kez azmettin mi de artık Allah’a güvenip dayan.Allah, tevekkül edenleri sever.

160. Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez.Eğer sizi yüzüstü bırakırsa O’ndan başka size kim yardım edebilir?Artık müminler yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.

161. Bir peygamberin emanete hıyanet etmesi/kamu malından aşırması olacak şey değildir.Her kim hıyanet eder, kamu malından birşey aşırırsa, aşırdığını kıyamet günü yüklenip getirir.Sonra her benliğe; kazandığı tam olarak ödenir.Hiç birine zulmedilmez.

162. Allah’ın hoşnutluğunu izleyen kişi Allah’ın gazabına uğrayan ve barınağı cehennem olan kişiyle aynı mıdır?Ne kötü varış yeridir o!

163. Onlar, Allah katında derece derecedirler.Allah yapmakta olduklarını iyice görmektedir.

164. Yemin olsun ki, Allah müminlere lütufta bulunup onları minnettar bırakmıştır: Kendi içlerinden onlara öyle bir resul gönderdi ki, onlara Allah’ın ayetlerini okuyor, onları temizleyip arındırıyor, onlara Kitap’ı ve hikmeti öğretiyor.Oysaki onlar, bundan önce açık bir sapıklığın tam içindeydiler.

165. Size, başkalarına iki katını dokundurduğumuz bir musibet dokununca, “bu da nereden!” mi dediniz.De ki: “O, sizin öz benliklerinizdendir.”Allah, herşeye Kadir’dir.

166. İki topluluğun karşılaştığı gün sizin başınıza gelen Allah’ın izniyledir ve Allah, müminleri bilsin diyedir.

167. Ve ikiyüzlülük yapan münafıkları bilsin diye.Onlara, “hadi gelin, Allah yolunda çarpışın yahut savunma yapın.” dendiğinde: “Savaştan haberimiz olsaydı sizi elbette izlerdik.” dediler.O gün onlar, imandan çok küfre yakın idiler.Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar.Allah, onların gizlemekte oldukları şeyi çok iyi bilmektedir.

168. Yerlerinde oturup da kardeşleri için, “bizi dinlemiş olsalardı öldürülmeyeceklerdi”diyenlere şöyle söyle: “Eğer doğru sözlüler iseniz kendi benliklerinizden uzaklaştırın ölümü!”

169. Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler sanma sakın.Hayır!Onlar diridirler.Rablerinin katında rızıklandırılıyorlar.

170. Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği ile sevinçlidirler.Ve arkada kalıp kendilerine katılmamış olanlara şunu müjdeliyolar: Onlar için korku yoktur; tasalanmayacaklardır onlar.

171. Allahtan bir nimeti, bir lütfu ve Allah’ın müminlerin ödülünü vermezlik etmeyeceğini de müjdelerler.

172. O müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah’ın ve resulün çağrısına cevap verdiler.Onlar içinden, güzel işler yapıp takvaya sarılanlara büyük bir ödül vardır.

173. O müminler ki, insanlar kendilerine, “halk size karşı bir araya gelmiş, korkun onlardan”dediklerinde, bu onların imanını arttırdı ve şöyle dediler: “Allah bize yeter.Ne güzel Vekil’dir O.”

174. Böyle olduğu içindir ki, Allah’tan bir nimet ve lütufla geri döndüler; hiçbir kötülük dokunmamıştı onlara.Allah’ın rızasını izlediler.Allah çok büyük bir lütfun sahibidir.

175. İşte size şeytan.O yalnız kendi dostlarını korkutur.eğer inananlarsanız onlardan korkmayın, benden korkun.

176. Küfür içinde koşuşanlar sana üzüntü vermesin.şu bir gerçek ki, onlar Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler.Allah, onlara ahirette bir nasip vermeyi istemektedir.Onlar için çok büyük bir azap öngörülmüştür.

177. İman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah’a herhangi bir biçimde asla zarar veremezler.Korkunç bir azap vardır onlar için.

178. Küfre sapanlar, onlara süre tanımamızın kendileri için hayırlı olduğunu asla düşünmesinler.Onlara, biraz daha günah işlesinler diye süre veriyoruz.Yere geçirecek bir azap var onlar için.

179. Allah,müminleri şu üzerinde bulunduğunuz halde bırakmayacaktır.Sonuçta pisi temizden ayıracaktır.Allah,sizi gaybı bilir duruma da getirmeyecektir.Şu var ki Allah, resullerinden dilediğini seçer.O halde Allah’a ve resullerine inanın.Eğer inanır, korunursanız sizin için büyük bir ödül vardır.

180. Allah’ınlütfundan kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar.Tam aksine bu onlar için bir şerdir.O cimrilik konusu yaptıkları şey, kıyamet günü bir tasma gibi boyunlarına dolandırılacaktır.Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır.Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

181. Andolsun ki Allah, “Allah yoksuldur, bizler zenginleriz”diyenlerin sözünü işitti.Dediklerini de yazacağız, haksız yere peygamberleri öldürmelerini de.Ve şöyle diyeceğiz: “Tadın, yakıp pişiren azabı

182. Bu, kendi ellerinizin üretip önden gönderdiği yüzündendir, Allah, kullara asla zulmedici değildir.

183. Onlar şöyle demişlerdi: “Allah bize ant verdi, kendisi bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir resule inanmayacağız.”Söyle onlara: “Size benden önce o dediğinizle birlikte açık deliller getiren resuller gelmişti.Peki, madem doğru sözlülerdiniz neden onları katlettiniz?”

184. Seni yalanladılarsa, senden önce de resuller yalanlandı.Açık-seçik deliller, kutsal sayfalar ve aydınlatıcı Kitap’ı getirmişlerdi onlar.

185. Her benlik ölümü tadacaktır.Hak ettiğiniz karşılıklar size, kıyamet günü, eksiksiz bir biçimde verilecektir.Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kesinlikle kurtulmuş olacaktır.İğreti-sefil hayat aldatıcı bir yararlanmadan başka şey değildir.

186. Yemin olsun ki, mallarınızda da canlarınızda da imtihan edileceksiniz.Ve yemin olsun ki, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de şirke batanlardan da incitici çok şey dinleyeceksiniz.Sabreder, takvaya sarılırsanız işte bu, iş ve oluşların en zorlularındandır.

187. Allah, kendilerine kitap verilenlerden şu yolda misak almıştı: “Onu insanlara mutlaka açık-seçik bildireceksiniz, onu saklamayacaksınız.”Ama onlar Kitap’ı sırtlarının gerisine attılar, basit bir ücret karşılığı onu sattılar.Ne kötü şey satın alıyorlar!

188. O ettikleriyle zevklenen, yapmadıkları şeylerle övünmeyi seven kişileri birşey sanma.Artık, onları azaptan kurtulmuş da sanma.Korkunç bir azap vardır onlar için.

189. Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah’ındır.Allah Kadir’dir, herşeye gücü yeter.

190. Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, aklını ve gönlünü işletenler için çok ibretler vardır.

191. Aklı ve gönlü işletenler o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: “Ey Rabbimiz!Sen bunu boşuna yaratmadın.Şanın yücedir senin.Ateş azabından koru bizi.”

192. “Ey Rabbimiz!Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir.Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır.”

193. “Ey Rabbimiz!Bir çağırıcının, ‘Rabbinize inanın’ diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik.Ey Rabbimiz!Günahlarımızı bağışla bizim.Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyiliklerle ölmek nasip et.”

194. “Ey Rabbimiz!Resullerine vaat ettiğini de bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme.Sen, vaadine asla ters düşmezsin.”

195. Rableri onlara cevap verdi: “Ben sizden, erkek-kadın hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım.Hep birbirinizdensiniz.Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkenceye uğratılanlar, çarpışıp da öldürülenler var ya, onların kötülüklerini yemin olsun örteceğim.Ve yemin olsun ki onları, Allah katından bir karşılık olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım.”Allah katındadır karşılıkların en güzeli.

196. Küfre sapanların öyle belde belde dolaşmaları seni sakın aldatmasın.

197. Azıcık bir nimetlenmedir o.Sonra onların varacağı yer cehennem olacaktır.Ne kötü yataktır o!

198. Ama Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler var.Allah katından bir konukseverlikle sürekli kalıcıdırlar orada.Allah katındaki ödüller iyiler için daha hayırlıdır.

199. Ehlikitap’tan öyleleri var ki, Allah’a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar.Allah karşısında ürperirler; Allah’ın ayetlerini basit bir ücret karşılığı satmazlar.İşte bunlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır.Allah, hesabı çabucak görüverir.

200. Ey iman sahipleri!Sabredin, sabır yarışı yapın, nöbet tutarak savaşa hazırlıklı bulunun ve Allah’tan korkun ki, kurtuluşa erebilesiniz.

 
 
Suredeki toplam ayet Sayısı 200
Şu an okuduğunuz sayfa 4
Toplam sayfa sayısı 4
4 / 4
1 2 3 4